Cristina-Ancuța POCORA

8 Raspunsuri la “Ce faci pe 9 decembrie 2012?”

 1. 😀
  Aţi găsit unul deja votat?

  Dincolo de glumă…
  Vă doresc multă baftă!

 2. andrioaea ctin. says:

  sa crezi dta.ca merge cineva din Facaeni la vot.Am sunat la primarie si am intrebat de ajutoarele de la UE ( sint somer) mi sa raspuns “nu stim nimic situatia ne depaseste” .

 3. votul pentru Parlament si ajutoarele de la UE nu au nici o legatura unul cu altul.
  nu trebuie sa ne lasam influentati untr-o decizie care ne poate influenta viata 4 ani de o chestiune care nici macar nu depinde de cel ales.
  despre ajutoare va pot spune ca vor ajunge in perioada imediat urmatoare si veti beneficia de ele. de exemplu la Fetesti au venit o parte, s-au terminat uleiul si zaharul si se asteapta sa vina.
  dupa ce se vor termina ajutoarele ar fi bine sa avem un Guvern serios care sa creeze locuri de munca, de unde sa va puteti castiga banii. Iar acest lucru se poate intampla daca veniti duminica la vot si daca votati USL!

  multa sanatate

 4. @ andrioaea ctin.

  Stimate domn,
  Răspunsul primarului este complet justificat… parţial. Problema îi depăşeşte, este adevărat, pentru că legea spune că…

  Art. 5. – Autoritatile administratiei publice locale, respectiv consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:
  a) intocmesc listele nominale cu persoanele beneficiare definite la art. 3 alin. (1) lit. a) si d) din hotarare;
  b) centralizeaza listele si comunica numarul total de beneficiari din judet sau din municipiul Bucuresti catre APIA, ca baza pentru alocarea cantitatii de ajutoare proportional cu ponderea acestora in total beneficiari pe tara;
  c) identifica si comunica in fiecare an, la APIA, depozitele autorizate conform prevederilor legale in vigoare ce vor fi utilizate pentru depozitarea produselor alimentare care fac obiectul planului;
  d) receptioneaza produsele alimentare in baza graficelor de livrari stabilite de APIA cu operatorii economici;
  e) depoziteaza si tin evidenta gestiunii legata de operatiunile prevazute la art. 4 alin. (3) din hotarare;
  f) distribuie din depozite produsele alimentare catre primarii sau, dupa caz, direct catre persoanele defavorizate. Transmit operativ la APIA lista primariilor si cantitatile repartizate pentru distributie prin acestea, ramanand responsabile direct fata de APIA in ceea ce priveste receptia si distribuirea produselor alimentare. Distribuirea se face pe baza listelor nominale cu persoanele defavorizate, intocmite conform art. 3 din hotarare, completate cu datele de identificare, cantitatea primita, data si semnatura persoanelor defavorizate beneficiare;
  g) intocmesc si pastreaza cel putin 3 ani documentele de evidenta a operatiunilor de preluare, transport si distributie. Termenul curge de la sfarsitul anului intocmirii acestora;
  h) asigura ordinea si buna desfasurare a activitatilor la locul de distribuire a ajutoarelor alimentare;
  i) decid, in cazul in care exista modificari ale numarului de persoane defavorizate fata de lista finala transmisa la APIA, asupra cantitatilor ce vor fi distribuite beneficiarilor in cadrul judetului sau al municipiului Bucuresti, pornind de la cantitatea totala alocata de APIA, potrivit art. 4 lit. d);
  j) transmit pentru fiecare luna de derulare a planului sau pentru mai multe luni succesive, pana pe data de 25 a lunii urmatoare perioadei la care se refera, cererea de rambursare privind cheltuielile prevazute la art. 4 alin. (3) din hotarare;
  k) trimit la APIA, pana la data de 1 mai urmatoare anului de implementare, un raport anual asupra punerii in aplicare a planului;
  l) incheie anual cu APIA un acord de cooperare privind derularea planului. Prevederile acestui acord vor fi reluate in mod adecvat in acordurile de cooperare pe care fiecare consiliu judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti le va face cu primariile participante la derularea planului;
  m) asigura existenta la punctele de distributie a produselor alimentare a unui/unor mijloc/metode de publicitate purtand inscriptia «AJUTOR AL UNIUNII EUROPENE» insotita de emblema UE, respectand culorile standardizate conform anexeiII la Regulamentul (UE) nr. 807/2010 al Comisiei din 14 septembrie 2010 de stabilire a normelor de punere in aplicare pentru livrarea de produse alimentare din stocurile de interventie pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniune.”

  Primarii încep să aibă atribuţii numai după ce alimentele vin.

  Ar trebui, cred eu, un simplu cetăţean ca şi dumneavoastră, că de fapt ar trebui să vă adresaţi Consiliului Judeţean Ialomiţa (tel. 0243 230200, 0243 230 650, 0243 230 201 şi [email protected]).

  Pe de altă parte şi primarul ar trebui să facă acelaşi lucru, anume să se intereseze… Trăim totuşi în România.

  Baza legală în care se acordă acele alimente este:
  – Regulamentul (CE) nr. 1.146/2007 al Comisiei din 2 octombrie 2007 de adoptare a unui plan privind atribuirea statelor membre de resurse imputabile exercitiului 2008 pentru furnizarea de produse alimentare provenind din stocurile de interventie pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 257 din 3 octombrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Ordonanta de urgenta 74 din 17 iunie 2009 (OUG 74/2009)privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare

  – Hotărârile de Guvern privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate.

  Dacă doriţi să vă bateţi cu ei pentru drepturile care vi se cuvin prin lege, citiţi toate aceste legi cu atenţie şi adresaţi-le întrebări însoţite de miraculosul “conform legii”.

  Părerea mea de ne-jurist şi ne-implicat în altceva decât în democraţie… dacă vă ajută.

 5. Mult succes în alegeri! Vă ţin pumnii.

 6. multumesc

 7. Stefan says:

  pai ce sa facem pe 9 decembrie , mergem la vod si votam cu USL. Fetesti Colonisti vă sustine . Mult noroc si Doamne ajuta !

 8. Lucia says:

  Sa aveti bafta multa!

Raspunde