Cristina-Ancuța POCORA

Concediul de creștere a copilului, tot ceea ce trebuie să știi

05 January 2016 ·

O mămică aflată în concediu pentru creșterea copilului m-a întrebat despre legislația privind acest concediu și împărțirea lui între cei doi părinți. Cred că răspunsul poate fi util pentru mulți părinți: 

 

Bazalegala:

OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare,  prevede la:

ART. 11

Dreptul la concediul pentru cresterea copilului pana la un an, 2 sau 3 ani, in cazul copilului cu handicap, se acorda pe baza netransferabila persoanelor ai caror copii se nasc incepand cu data de 1 martie 2012, precum si pentru situatiile in care o persoana a adoptat copilul, careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament de urgenta, precum si pentru persoana care a fost numita tutore, incepand cu aceasta data, in situatia in care ambele persoane din familia respectiva indeplinesc conditiile de acordare a acestuia, dupa cum urmeaza:

 1. a) cel putin o luna din perioada totala a concediului de crestere a copilului este alocata uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept; 
 2. b) in situatia in care persoana prevazuta la lit. a) nu solicita dreptul la concediul care ii revine, celalalt parinte nu poate beneficia de dreptul la concediu in locul acesteia.

Astfel, conform HG nr. 57/2012, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, pentru copiii nascuti incepand cu data de 1 martie 2012, cel putin o luna din concediul de crestere a copilului va reveni parintelui care nu a solicitat acest drept.

Aceasta masura legislativa a făcut alinierea la dispozitiile directivei europene 2010/18/UE, ce are ca obiective imbunatatirea concilierii intre viata profesionala, viata privata si cea de familie pentru parintii care lucreaza si a egalitatii intre femei si barbati in ceea ce priveste oportunitatile legate de piata fortei de munca si tratamentul la locul de munca in intreaga Uniune.

 

Cum se aplică legea?

In situatia in care ambii parinti ai copilului au dreptul la concediul pentru cresterea copilului, este obligatoriu ca parintele care nu a solicitat acest drept sa efectueze cel putin o luna din perioada totala a concediului de crestere a copilului. 

Dupa efectuarea celor 42 zile de concediu postanatal obligatoriu, tatal are dreptul sa solicite intrarea in concediu de crestere copil pentru cel putin 1 luna din perioada totala pentru care s-a optat (1, 2 sau 3 ani). Aceasta luna de concediu crestere copil se adauga la cele 5, respectiv 15 zile (in cazul absolvirii cursurilor de puericultura) la care tatal este indreptatit odata cu nasterea bebelusului. Solicitarea poate fi inaintata oricand in intervalul concediului de crestere copil, insa multi tatici vor gasi ideala formula utilizarii ultimelor 30 zile din concediu pentru a sta acasa alaturi de copilul lor.

Daca tatal refuza intrarea in concediu de crestere copil, concediul va fi micsorat cu 1 luna, iar indemnizatia cuvenita lunii respective nu va mai fi platita (adica concediul maxim de crestere a copilului va fi acordat pana la implinirea varstei de 11 luni, 1 an si 11 luni sau 2 ani si 11 luni), mama putand opta pentru concediu fara plata sau intoarcerea la serviciu.

Tatal va primi indemnizatie de crestere copil pentru perioada in care va ingriji copilul, indemnizatie calculata ca 75% din media veniturilor (sale) nete inregistrate in ultimele 12 luni dinaintea nasterii copilului, nu mai putin de 600 Ron si maxim 3400 Ron (adica 1,2 – 6,8 ISR, Indicator Social de Referinta). Deci, indemnizatia se va recalcula avand la baza veniturile taticului.

OBS! Aceste prevederi se aplica si in cazul persoanei care a adoptat copilul, careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament de urgenta, precum si pentru persoana care a fost numita tutore, incepand cu data de 1 martie 2012.

Situatii in care aceste prevederi nu se aplica:

– celalalt parinte nu intruneste conditiile de acordare a concediului de crestere a copilului

– familia este monoparentala

– persoana indreptatita nu solicita concediu pentru cresterea copilului (solicita numai acordarea stimulentului de insertie)

– persoana indreptatita se intoarce la lucru cu solicitarea stimulentului de insertie cu cel putin 3 luni inainte de implinirea de catre copil a varstei de un an ori cu 6 luni inainte de implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, in cazul copilului cu handicap.

Ce demersuri trebuie sa faci?

Ca sa intre in concediul pentru cresterea copilului de minim o luna, tatal trebuie sa depuna un dosar compus din cerere si documente doveditoare, cu cel putin 30 de zile inainte de intrarea efectiva in acest concediu.

Tatal poate solicita concediul sau de crestere copil, daca indeplineste conditiile de acordare, oricand pana la implinirea de catre copil a varstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap.

Daca tatal nu solicita dreptul la concediul propriu de cel putin o luna, el trebuie sa anunte in scris agentia pentru plati si inspectie sociala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, cu cel putin 60 de zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de un an, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap

Ce face mama in acest timp?

In timpul in care tatal se afla in concediul sau obligatoriu de crestere a copilului, mama se reintoarce la serviciu sau poate opta pentru concediu fara plata.

Ce se intampla daca tatal nu efectueaza concediul de crestere copil timp de 1 luna?

Daca tatal nu solicita dreptul la concediul care ii revine, din concediul mamei se scade o luna. Asadar, ea va fi obligata sa se intoarca la serviciu cu o luna inaintea implinirii de catre copil a varstei limita de acordare a concediului.

In aceasta situatie mama poate opta pentru intoarcerea la serviciu sau pentru concediu fara plata, cererea pentru acordarea acestuia depunandu-se si inregistrandu-se la angajator.

Exemplu:

Daca mama beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului pana la 1 an, iar tatal nu solicita concediul sau de crestere a copilului, atunci se scade o luna din cele 12 luni de concediu la care mama ar fi avut dreptul. Asadar, mama are dreptul la numai 11 luni de concediu, ea trebuind sa se intoarca la serviciu cel tarziu in ziua urmatoare celei in care copilul implineste 11 luni.

IMPORTANT!

Conform legii, pentru a avea dreptul la stimulentul de insertie pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, mama va trebui sa realizeze venituri supuse impozitului pe venit inainte de implinirea de catre copil a varstei de 1 an.

Dar daca tatal nu efectueaza luna sa obligatorie de concediu de crestere a copilului, atunci mama are dreptul la doar 11 luni de concediu crestere copil, ceea ce face ca plata stimulentului sa fie conditionata de intoarcerea mamei la lucru inainte de varsta de 11 luni a copilului.

Daca mama isi reia activitatea in ziua in care copilul implineste 11 luni sau mai tarziu, atunci nu mai beneficiaza de stimulentul de insertie.  

Modalitate de obținere beneficii sociale

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere precum și actele necesare pentru acordarea indemnizaţia pentru creşterea copilului – stimulent lunar se depun la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă.

Acte necesare dosar (în copie):

– cerere tip     Atenție – Opțiunea selectată initial și anume un an , doi ani, trei ani (copil cu dizabilitate) nu poate fi modificată ulterior și va fi valabilă pe întreaga perioadă.

– actele de identitate ale solicitanţiilor;

– certificat de naştere copii;

– după caz, certificatul de căsătorie sau livretul de familie;

– certificatul de încadrare într-un grad de handicap copil dacă e cazul;

– cererea aprobată de conducerea unităţii în vederea intrării în concediu pentru creşterea copilului;

– dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;

– dispoziţia de suspendare a contractului individual de muncă pentru perioada de 1 an, 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap;

– în situaţia persoanelor care realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă pe baza documentelor doveditoare privind suspendarea a cel puţin uneia dintre activităţi;

– fişa fiscală aparţinând solicitantului (dacă e cazul);

– dacă solicitantul optează pentru primirea indemnizaţiei sau stimulentului în cont personal se solicită extras de cont, contul IBAN de la bancă.

Persoana aflată în concediul pentru creşterea copilului, poate realiza venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, de maximum 6 ISR (3000 lei) într-un an calendaristic.

Dacă o persoană se află în plată cu indemnizaţie pentru creştere copil şi a născut un alt copil, pentru prelungirea concediului se întocmeşte dosar nou.

Dacă persoana aflată în concediul pentru creşterea copilului optează pentru plata stimulentului se întocmeşte dosar nou şi se depune cerere în vederea acordării stimulentului.

Începând cu data de 1 martie 2012 cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept.

Prin urmare, indiferent de situație, părintele care se află în concediu pentru creșterea copilului sau în stimulent de inserție, cu excepția cazurilor pentru care aplicabilitatea art. 11 din OUG nr.111/2010 nu este obligatorie, va pierde o lună de drept, indiferent dacă acesta este de indemnizație sau stimulent, dacă celălalt părinte nu accesează propriul drept la concediu.

Noua reglementare se aplică pentru copiii nascuți după 1 martie 2012 aceasta fiind impusă în virtutea principiului că responsabilitatea îngrijirii copilului revine ambilor părinți.

(sursa foto: http://adevarul.ro)

6 Raspunsuri la “Concediul de creștere a copilului, tot ceea ce trebuie să știi”

 1. […] Asta spune o lege aplicabilă din 1 martie 2012, dar despre care foarte puțini știu detalii. (sursă articol) […]

 2. Mihaela says:

  Buna ziua! Aveți idee care este baza de calcul a indemnizației in acest caz: 1 copil: concediu de creștere copil pe 1 an prelungit cu 1 an concediu fara plata tot pentru creștere copil; in timpul concediului fara plata tb sa se nască copilul 2. Mama a revenit la munca pentru a lua cele 42 zile postnatal. Pentru cel de-al 2 lea copil mama a depus dosar pentru ccc de 2 ani. Care este baza de calcul a indemnizației si care este limita max? Va mulțumesc!

 3. Pentru mama care a depus dosar pentru concediu de crestere al copilului de 2 ani, baza de calcul se calculeaza conform prevederilor legale cuprinse in OUG 111/2010. Astfel, “concediu crestere copil pana la implinirea varstei de 2 ani a copilului cu indemnizatie lunara in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni care nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 1.200 lei “.

  Legislatia romana nu tine seama de faptul ca e al doilea copil, pentru fiecare copil parintele poate solicita una din cele doua variante ce le oferaa legea, respectiv concediul pentru 1 an sau concediu pentru 2 ani. In acest caaz s-a optat pentru concediul de 2 ani pentru care se aplica prevederile de mai sus.

  Sper ca informatiile sa fie de folos!
  cu stima,

 4. Valentina says:

  Buna ziua! Știți cumva dacă anul acesta va creste plafonul de maximum 1200 RON in cazul mămicilor care optează sa stea acasă in concediu creștere copil 2 ani? se poate face ceva in acest sens? Știu ca la un moment dat au fost niște discuții pe aceasta tema… Multumesc!

 5. Andrei says:

  buna ziua!

  Daca mama a optat pentru indemnizatie de crestere a copilului un 1 an si 11 luni (cu plafon de pana la 1200 de lei), tatal va primi maxim 1200 de lei pentru luna in care va sta acasa, chiar daca acesta a avut venituri mai mari de 1200 lei?

 6. sanda says:

  buna ziua!!!eu sunt in icc si sunt insarcinata cu cel de.al doilea dar ultima luna din icc trebuie sa o primeasca tatal m.ai pot intra in urmatorul icc dak ultima luna o am lipsa…mentionez k firma unde am lucrat eu este suspendata pana in anul2019…dk merge ce acte imi sunt necesare de la firma si in cat timp de la nasterea celui de.al doilea copil trebuie depuse la primarie…

Raspunde