Cristina-Ancuța POCORA

Condiţiile de acordare a ajutoarelor de încălzire pentru locuinţă, în sezonul rece 1 nov. 2013 – 31 mar. 2014

04 October 2013 ·

Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, situate în limitele prevăzute de OG nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, beneficiază, în perioada sezonului rece 1 nov. 2013 – 31 mar. 2014, de acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei.

 Drepturile de primire a ajutoarelor de încălzire se stabilesc începând cu data de 1 noiembrie, iar în acest sens solicitanţii trebuie să depună la sediul primăriei de domiciliu o cerere, precum şi o serie de acte doveditoare privind familia, veniturile şi locuinţa, respectiv: 

–          acte de identitate ale membrilor familiei şi documente din care să reiasă veniturile acestora – adeverinte de salarii/venituri eliberate de angajatori, serviciile ANAF, mandate de plată ale unor drepturi sociale sau decizii/dispoziții de acordare a lor etc.;

–          acte privind locuința – act de proprietate, contract de închiriere, împuternicirea proprietarului pentru solicitarea ajutorului pentru încălzire în cazul chiriașilor, alte documente ce atestă forma de deținere/utilizare a locuinței.

 Pentru verificarea documentelor depuse, primăria solicită informaţii suplimentare, pe bază de protocol, atât altor instituţii/autorităţi, inclusiv în alte unităţi administrativ-teritoriale, cât şi solicitanţilor. În situaţia în care apar suspiciuni, primăria poate stabili dreptul la ajutor ori valoarea acestuia pe baza unei anchete sociale efectuate de serviciul public de asistenţă socială, evitându-se în acest fel acordarea unor sume necuvenite şi recuperarea ulterioară de debite.

 

Anul acesta, ca urmare a includerii consumatorului de energie electrică în rândul beneficiarilor de ajutoare de încălzire, a fost obligatorie modificarea normelor metodologice şi, implicit, a vechiului formular de cerere. Drept urmare, noile formulare vor putea fi procurate de beneficiari, direct de la sediile primăriilor sau de pe paginile web ale acestora, ale agențiilor pentru plati și inspectie socială și chiar a MMFPSPV, după încheierea procesului de avizare interministerială, aflat în plină desfăşurare, a HG care stabileşte noul model de cerere şi după aprobarea acesteia în şedinţa de Guvern.

***

 Ajutorul pentru încălzirea locuinţei este o măsură de sprijin, suportată din bugetul de stat şi/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili cu venituri situate până la un prag stabilit de lege şi care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei. Ajutorul se acordă pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă, pentru un singur sistem de încălzire principal utilizat, familiilor şi persoanelor singure care îndeplinesc criteriile de acordare și nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei acordate în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice pentru diverse ramuri economice, precum şi în baza legii.

Primarii pot acorda ajutoare din bugetele locale peste limitele de venituri și/sau cuantumurile reglementate de la bugetul de stat.

 Ajutorul se acordă oricând pe perioada sezonului rece, dacă sunt îndeplinite criteriile de acordare, pentru perioada rămasă de la depunerea cererii și până la sfărșitul sezonului.

 La solicitarea consiliilor judeţene şi cu avizul Autorităţii Naţionale de Meteorologie, perioada sezonului rece poate fi prelungită într-unul sau mai multe judeţe, condiţiile, durata, precum şi procedura de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în această perioadă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

2 Raspunsuri la “Condiţiile de acordare a ajutoarelor de încălzire pentru locuinţă, în sezonul rece 1 nov. 2013 – 31 mar. 2014”

 1. In anticiparea efectelor creșterii prețului la gaze asupra unor categorii ale populației, Ministerul Muncii s-a preocupat încă de la sfârșitul verii să asigure cadrul legislativ prin care persoanele defavorizate să fie protejate de majorarea costurilor pe perioada sezonului rece.
  •Potrivit Calendarului de eliminare treptată a preţurilor reglementate la gaze naturale, la data de 1 octombrie preţul gazelor ar fi trebui să crească cu 2% pentru populație, însă prin diferite măsuri luate, s-a reuşit reducerea acestei scumpiri la procentul de 1%, tocmai pentru ca noile costuri să fie suportabile pentru cetățean.
  •De la finalul lunii august este în vigoare o ordonanță care urmăreşte realizarea unei protecţii sociale focalizate pentru cele mai defavorizate segmente ale populaţiei în perioada sezonului rece 2013 – 2014 ca urmare a creşterii de preţuri la gaze naturale şi energie electrică.
  •Prin ordonanţă se menţine sistemul actual de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţelor cu energie termică în sistem centralizat.
  •De asemenea, se ajustează cuantumul ajutoarelor pentru încălzirea cu gaze naturale şi se asigură acoperirea creşterii la gazele naturale.
  •Guvernul USL a introdus ajutoare și pentru încălzirea cu energie electrică, care vor varia între 240 lei pentru familiile/persoanele cu venituri până la 155 lei/persoană şi 48 lei pentru venituri de până la 615 lei/persoană.
  •Pentru ajutoarele de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, ordonanța introduce plata integrală a acestora la începutul sezonului rece.

 2. Anton says:

  Doamna deputat,ma scuzati dar ar trebuii modificata legea,intrucat persoanele care stau in chirie legal,nu beneficiaza de acest drept.La dosar se primesc doar acte de proprietate.Cei care stau in locuintele inchiriate de la primarii de ce nu beneficiaza??Legea este discriminmatorie.Celor care beneficiaza de ajutor social conform L416 nu le trebuie acte de poroprietate,pe cand celorlalti le trebuie.De ce??Am cazuri concrete.Oameni fara venituri.Cererea trebuie depusa la primaria loc de domiciliu pana pe 15.10.2013.In UE peste 70% din populatie sta in chirie,iar in Romania 70% sunt propietari.Ceilalti 30% de ce nu beneficiaza de acst drept??

Raspunde