Cristina-Ancuța POCORA

Declaratie politica: Lupta împotriva violenţei în familie nu se opreşte odată cu adoptarea unei noi legi, ci trebuie creat un sistem care să funcţioneze!

21 February 2012 ·

USL face un protest politic in Parlament, adica suntem prezenti in Parlament, monitorizam activitatea parlamentara, lucram din birou pe textele de legi, sustinem declaratii politice… dar nu intram in salile de sedinte in care se afla cei din PDL-UNPR-UDMR-minoritati pentru ca aceasta formula nu mai reprezinta vointa majoritatii cetatenilor, ei oricum fac cum doresc fara sa mai respecte legi, regulamente…

In consecinta, eu imi vad de treaba si in aceasta dimineata am sustinut, in sala de plen, urmatoarea declaratie politica:

Lupta împotriva violenţei în familie nu se opreşte odată cu adoptarea unei noi legi,  ci trebuie creat un sistem care să funcţioneze!

  Parlamentul se află pe punctul de a da votul final asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie.

De trei ani, vorbesc despre această nouă lege şi poate că este derutant să vorbesc, acum, despre un proiect de lege printre ai cărei iniţiatori nu mă numar eu ci, în majoritate, parlamentari ai PDL. Aşa cum am mai precizat, în Parlament, au existat trei proiecte legislative pe acelaşi subiect. Conform procedurilor parlamentare, se lucrează pe primul proiect depus cronologic.  Pe cale de consecinţă  am lucrat pe proiectul depus de PDL pe care l-am amendat în cadrul comisiilor reunite, pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi şi a comisiei juridice, până când a ieşit o lege care să ofere protecţie victimelor violenţei în familie. Până la urmă, nici nu contează aceste detalii, ci doar că vom avea o lege mai bună. A trebuit să fac această precizare, însă, pentru ca aşa este corect faţă de cei care au muncit la această lege (parlamentari, ONG-uri, personal de specialitate din Parlament şi din ministere).

          Am mai  vorbit de la această tribună  despre această nouă lege şi voi mai vorbi şi după adoptarea ei de către Parlament, şi după promulgare, până când Guvernul va adopta toată legislaţia secundară şi va crea structura instituţională în aşa fel încât legea să vegheze efectiv la protejarea împotriva acestui flagel.

 

De aceea, solicit Ministerului Muncii, aşa cum am făcut şi până acum, pe acest subiect, să nu folosim retorica politică şi să ne unim eforturile pentru a veni în sprijinul persoanelor vulnerabile, care au nevoie de protecţie şi măsuri de sprijin.

 

În consecinţă, solicit Ministerului Muncii să aibă în vedere, cu prioritate următoarele aspecte:

Constituirea unui grup de lucru mixt (Parlament- instituţii ale administraţiei centrale- instituţii ale administraţiei locale– ONG-uri) care să creeze mecanismul instituţional şi să-l operaţionalizeze prin acte normative secundare;

Stabilirea unui calendar pentru adoptarea cu prioritate a acestora;

– Alocarea de resurse necesare la rectificarea bugetară, astfel încât prevederile legii să fie cât mai repede implementate şi aplicate.

– De asemenea, pentru ca dispoziţiille legii să devină cât mai urgent şi cu adevărat aplicabile, este nevoie să se asigure promovarea în rândul actorilor instituţionali implicaţi, dar şi la nivelul publicului larg, colaborarea cu autorităţile publice centrale şi locale, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale.

-Totodată, susţin necesitatea urgentării formării profesionale a celor implicaţi în aplicarea legii, pentru pregătirea cărora, vă rog să asiguraţi resursele necesare.

 

***

 

Textul de lege, care va intra astăzi sau în perioda apropiată la votul final al Camerei Deputaţilor, aduce modificări de substanţă menite să prevină cazurile de violenţă în familie şi să asigure o mai bună protecţie a victimei violenţei, principalele modificări şi îmbunătăţiri fiind următoarele:

– definirea formelor de violenţă (incluzând violenţa verbală, psihologică, fizică, sexuală, economică, socială şi spirituală);

– definirea noţiunii de membru de familie care intră sub incidenţa prezentei legi;

– prezentarea clară a drepturilor pe care le are victima violenţei în familie, inclusiv dreptul la protecţie socială, la servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare socială, precum şi la asistenţă medicală gratuită dar şi la consiliere şi asistenţă juridică gratuită în condiţiile legii;

– includerea unor mijloace de drept civil, respectiv ordinul de protecţie, prin care se poate dispune, cu caracter provizoriu, una sau se pot dispune mai multe măsuri: evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor în locuinţa familiei, obligarea agresorului de păstrare a unei distanţe minime determinate faţă de victimă, interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează sau le vizitează periodic, interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod cu victima;

– aplicarea măsurilor de protecţie şi de promovare a drepturilor victimelor violenţei în familie având în vedere principiul celerităţii: cererea pentru emiterea ordinului de protecţie este de competenţa  judecătoriei de pe raza teritorială în care victima îşi are domiciliul sau reşedinţa şi se judecă de urgenţă, în camera de consiliu, participarea procurorului fiind obligatorie; în caz de urgenţă deosebită, instanţa poate emite ordinul de protecţie chiar în aceeaşi zi; judecata se face de urgenţă şi pronunţarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordinului se face în cel mult 48 de ore de la pronunţare; hotărârea prin care se dispune ordinul de protecţie este supusă numai recursului, în termen de 3 zile de la pronunţare;

– crearea cadrului intră şi inter-instituţional pentru asigurarea reală a prevenirii şi combaterii violenţei în familie, precizând obligaţiile administraţiei publice la nivel central şi local în privinţa elaborării, implementării, monitorizării şi evaluării politicilor, programelor şi strategiilor în domeniul combaterii şi prevenirii violenţei în familie;

– reglementarea funcţionării unităţilor pentru combaterea şi prevenirea violenţei în familie (incluzând aici adăposturile destinate victimelor, centrele de asistenţă destinate agresorilor şi centrele de informare şi sensibilizare);

– îmbunătăţirea sistemului de finanţare a acestui domeniu prin introducerea obligaţiei de a prevedea în bugetul anual sume alocate programelor şi serviciilor specifice;

– crearea cadrului pentru elaborarea unei metodologii privind sistemul de înregistrare, raportare şi management a cazurilor de violenţă în familie;

– înfiinţarea, la nivelul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), a echipei inter-sectoriale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, din care fac parte reprezentanţi ai poliţiei, jandarmeriei, direcţiei de sănătate publică, compartimentului violenţă în familie din cadrul DGASPC, unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, ONG-urilor active în domeniu şi, eventual, ai serviciilor de probaţiune, unităţilor de medicină legală sau ai altor instituţii cu atribuţii în domeniu.

3 Raspunsuri la “Declaratie politica: Lupta împotriva violenţei în familie nu se opreşte odată cu adoptarea unei noi legi, ci trebuie creat un sistem care să funcţioneze!”

  1. adrian says:

    Pai si cine ii tine sa creeze acest sistem care sa functioneze?? Lenea fara masura si incompetenta! La vorba se pricep de minune, mai greu cu practica. Oricum in Romania exista violenta in familie, si ai ales violenta in fata poporului, prin toate masurile criminale pe care le ia guvernul zi de zi.

  2. […] acum intram intr-o alta etapa: implementarea legii! De maine, trebuie sa ne reunim, Guvern, parlamentari, ONG-uri, reprezentanti ai justitiei, […]

  3. […] acum intram intr-o alta etapa: implementarea legii! De maine, trebuie sa ne reunim, Guvern, parlamentari, ONG-uri, reprezentanti ai justitiei, […]

Raspunde