Cristina-Ancuța POCORA

Lege pentru trecerea orașului Căzănești la statutul de comună

03 July 2015 ·

Pe 30 iunie am depus la Camera Deputaților o propunere legislativă foarte importantă pentru locuitorii din Căzănești/Ialomița, propunere a cărei dezbatere în Parlament va reprezenta un moment important de dezbatere pentru administrația locală din România – Propunerea legislativă de abrogare a Legii nr. 134 din 26 aprilie 2004 privind declararea ca oraş a comunei Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, publicată în Monitorul Oficial nr. 376 din 29 aprilie 2004. Propunerea legislativă va intra în dezbatere cum începe sesiunea parlamentară, din septembrie, și sper să fie adoptat până la sfârșitul sesiunii.

Proiectul de lege are două articole și prevede, pe de o parte că “legea nr. 134 din 26 aprilie 2004 privind declararea ca oraş a comunei Căzăneşti se abrogă”, iar pe de altă parte că, „începând cu data de intrare în vigoare a prezentei legi localitatea Căzăneşti îşi reia statutul de comună”, așa cum este voința cetățenilor exprimată și validată prin referendum.

Prin această iniţiativă doresc corectarea unei nedreptăţi cu care s-a confruntat localitatea, prin revenirea localităţii Căzăneşti la statutul de comună. În sensul acesta în luna aprilie a acestui an (26.04.2015) s-a organizat un referendum pentru consultarea populaţiei cu privire la trecerea oraşului Căzăneşti în categoria comunelor. Din 964 participanţi la vot, 906 au votat în favoarea revenirii la statutul de comună.

Este de menționat faptul că populaţia Căzăneştiului a mai fost consultată anterior. Astfel, la referendumul din 25.04.2010, din 852 participanţi, 755 au votat în favoarea revenirii în categoria comunelor, iar la referendumul din data de 29.06.2014 au participat 1288 cetățeni din care 1202 au votat în favoarea revenirii în categoria comunelor.

Mai mult, la baza adoptării Legii 134/2004 documentele care au fost întocmite conţin o serie de inadvertenţe și practic legea de inființare a orașului s-a bazat pe cifre eronate, mult diferite de realitate.

  • Numărul minim de locuitori pentru modificarea statutului, conform Legii 351/2001, era de 5000. În fişa de înfiinţare a oraşului s-a completat ca având 4841 locuitori, însă, în realitate, localitatea avea doar 3642 locuitori, iar în prezent, conform datelor oficiale oferite de Institutul Naţional de Statistică, populaţia rezidentă, la 20 octombrie 2011, era de 3271.
  • De asemenea, populaţia ocupată în activităţi non-agricole trebuia să fie 75% din locuitori, dar în fişă a fost menţionat 78%, deşi conform INS era de 61%.
  • Un alt element luat în calcul a fost dotarea locuințelor cu instalații de alimentare cu apă. Prin urmare trebuiau să aibă 70% din totalul locuințelor iar în fișă s-a consemnat ca fiind 45%.
  • Un alt element luat în calcul a fost numărul de paturi din spitale. Astfel, la 1000 de locuitori trebuia să fie alocate 7 paturi, dar în fişă au fost trecute ca fiind 2 paturi, deşi în realitate nu este niciunul, deoarece în Orașul Căzănești nu există spital!
  • Conform legii, trebuiau să fie 1,8 medici la 1000 de locuitori, iar în fişă a fost menţionat doar un medic.
  • Totodată, străzile modernizate trebuiau să reprezinte 50% din lungimea totală a arterelor de circulaţie, dar în fişă au fost declarate ca fiind 70%, deşi în realitate sunt doar 26,9% modernizate. Punctual, la data de 16.10.2014 existau, din datele oficiale primite din partea Primăriei Oraşului Căzăneşti, următoarele artere: șos. Gării: 2km, DN2A – șos. Bucureşti: 4,2km; str. Nordului: 400m; str. Speranţei: 282m; Aleea Blocuri : 400m; pe lângă acestea mai sunt 13km străzi pietruite și 3km străzi nepietruite.

De la data modificării rangului unităţii administrative teritoriale şi până în prezent singura schimbare demnă de menţionat este creşterea nivelului taxelor şi impozitelor locale.

În 2013 erau 24 popriri pe venit, precum şi suma de 66.161 lei care trebuie recuperată de la locuitorii Căzăneştiului.

Totodată, sumele restante la bugetul local, la data de 31.12.2014, datorate de persoane fizice sau juridice erau în cuantum de 1.422.354 lei, reprezentând amenzi, şi 2.502.329 lei reprezentând impozite şi taxe neachitate de către deţinătorii de bunuri mobile şi imobile din această localitate .

Prin adoptarea acestei propuneri legislative consider că se va corecta o nedreptate, având în vedere modul în care s-a întocmit documentaţia care a stat la baza Legii 134 din 2004, şi de asemenea, se va elimina nedreptatea la care sunt supuşi locuitorii prin plata unor taxe şi impozite care nu justifică situaţia de fapt a localităţii Căzăneşti.

Mai mult decât atât comunitatea locală din Căzăneşti este convinsă de faptul că având statutul de comună poate accesa mult mai uşor fonduri europene pentru dezvoltarea localităţii lor.

Adoptarea acestei propuneri legislative nu presupune alocări bugetare suplimentare.

(Atasat am pus anexe justificative pe care se bazează demersul legislativ.) anexe

(foto: Florin Floreanu)

Raspunde