Cristina-Ancuța POCORA

UPDATE: MAMELE VOR BENEFICIA DE 2 ANI DE CONCEDIU ȘI DE INDEMNIZAȚIE MĂRITĂ. ACUM E CLAR, SUNT BANI ȘI SE APLICĂ DE LA 1 IULIE 2016

22 June 2016 ·

UPDATE: Astăzi, 1 iulie legea a intrat in vigoare. Am tot expus aici elemente din lege dar sunt multe spete si fiecare aveti intrebari specifice. Iata mai multe raspunsuri si clarificari Aici sau Aici.

***

Mă bucură enorm faptul că, astăzi, Guvernul a făcut lumină în privința normelor de aplicare a Legii privind acordarea Concediului pentru Creșterea Copilului. Am reușit, în Parlament, să promovez o lege – Legea 66/2016, cu măsuri care ajută familia, o lege care susține real mamele și care își dorește să crească natalitatea în România.

Mai era nevoie, însă, de niște norme clare pentru punerea ei în practică, iar aceste norme erau în obligația Guvernului și a Ministerului Muncii. Astăzi, însă, Guvernul le-a aprobat, așa că, de la 1 iulie, mămicile se vor putea bucura de această lege.

Acum pot spune cu bucurie că munca și perseverența mea au dat roade. Acum un an, în 2015, am reușit să promovez dublarea alocației pentru toți copiii, după ce ultima majorare fusese făcută în 2005. Acum, de la 1 iulie va intra în vigoare o lege care vine să  încurajeze cu măsuri reale creșterea natalității.

Iată ce conține ea concret:

 • Eliminarea limitei maxime a indemnizației, aceasta urmând să fie calculată la 85% din veniturile nete realizate;
 • Perioada de eligibilitate stabilită la 12 luni în ultimii 2 ani înainte de nașterea copilului;
 • O singură variantă de concediu – până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
 • Eliminarea legăturii cuantumului indemnizației/stimulentului de inserție cu indicatorul social de referinţă (ISR), a cărui valoare este 500 de lei;
 • Limita minimă a indemnizației crește de la 1,2 ISR (600 lei) la 85% din salariul minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 1.063 lei (1.250 lei salariul minim);
 • Stabilirea stimulentului de inserție la 50% din indemnizația minimă, respectiv de la 500 lei la 532 lei (1.063 indemnizația minimă);
 • Prelungirea acordării stimulentului de inserție cu încă un an, în cazul celor care se întorc la activitatea profesională cu cel puțin 60 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 (3) ani;
 • Eliminarea condiției de plată a impozitelor și taxelor locale de menținerea dreptului la indemnizația de creștere a copilului;
 • Majorarea cuantumului indemnizației acordată persoanei care are în întreținere un copil cu handicap și care solicită acordarea concediului pentru creșterea copilului cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 7 ani, de la 450 lei la 1.063 lei;
 • Introducerea unei noi indemnizații care se acordă persoanelor active pe piața muncii care au copii cu handicap în întreținere și care solicită program de lucru redus. Noua indemnizație se stabilește la 50% din indemnizația minimă, respectiv 532 lei;
 • Majorarea indirectă cu aproximativ 5% a cuantumurilor sprijinului acordat persoanelor care au întreținere copii cu handicap sau persoanelor cu handicap care au copii în întreținere ca urmare a raportării acestui sprijin la indemnizația minima

 

PĂRINȚII AFLAȚI ÎN PLATA INDEMNIZAȚIEI SAU A STIMULENTULUI DE INSERȚIE SAU ÎN CONCEDIUL FĂRĂ PLATĂ (ÎN CAZUL OPȚIUNII CONCEDIULUI PÂNĂ LA ÎMPLINIREA DE CĂTRE COPIL A VÂRSTEI DE 1 AN) VOR PUTEA BENEFICIA DE MAJORAREA CUANTUMULUI INDEMNIZAȚIEI DIN OFICIU, CÂT ȘI DE PRELUNGIREA PERIOADEI DE CONCEDIU, LA CERERE.

Astăzi, Guvernul a emis două hotărâri prin care se clarifică:

 1. Modul de aplicare a drepturilor noi ce vor fi  stabilite începând cu 1 iulie 2016:

-modul de stabilire a celor 12 luni de eligibilitate din ultimii 2 ani înainte de nașterea copilului, în vederea acordării dreptului la concediu și indemnizație lunară, respectiv:

 • DIN 12 LUNI CONSECUTIVE, ÎN CAZUL ÎN CARE ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ SE REALIZEAZĂ FĂRĂ ÎNTRERUPERE VENITURI SUPUSE IMPOZITULUI ȘI/SAU SE ÎNREGISTREAZĂ UNA SAU MAI MULTE DINTRE SITUAȚIILE ASIMILATE PREVĂZUTE DE ORDONANȚA DE URGENȚĂ (ȘOMAJ, CONCEDII MEDICALE, PERIOADE DE STUDII PREUNIVERSITARE/UNIVERSITARE SAU POSTUNIVERSITARE ETC.);
 • DIN 12 LUNI SUCCESIVE, ÎN CARE SUNT ÎNDEPLINITE CONDIȚIILE DE ACORDARE, ÎN CAZUL ÎN CARE ÎN PERIOADA DE 2 ANI, REALIZAREA VENITURILOR SUPUSE IMPOZITULUI ȘI/SAU ÎNREGISTRAREA UNEIA SAU MAI MULTORA DINTRE SITUAȚIILE PREVĂZUTE DE LEGE (LA ART. 2 ALIN.(5) DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ) S-AU PRODUS CU ÎNTRERUPERI.

-modalitatea de a stabilire a veniturilor care se iau în calcul în raport cu perioada de eligibilitate;

-reglementarea, în condițiile prevăzute de Legea nr.66/2016, a modului de acordare a stimulentului de inserție și, respectiv de prelungire a perioadei de acordare a acestuia, cu respectarea termenului de cel puțin 60 zile înainte de finalizarea concediului pentru întoarcerea la activitatea profesională;

-includerea indemnizației care se acordă persoanelor care au copii cu handicap în întreținere și care optează pentru program de lucru redus și corelarea cu procedura de acordare a celorlalte drepturi prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010, cu modificările și completările ulterioare;

-modificarea anexei privind Cererea și declarația pe propria răspundere pentru solicitarea dreptului.

De asemenea, se reglementează și faptul că, persoanele care au născut anterior intrării în vigoare a Legii nr.66/2016 și care nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010, cu modificările și completările ulterioare, dar îndeplinesc condițiile mai favorabile referitoare la cele 12 luni de eligibilitate din ultimii 2 ani înainte de nașterea copilului, POT BENEFICIA DE DREPTURILE CONFERITE DE LEGE, DE LA DATA DEPUNERII CERERII.

 1. Simplificarea metodologiei de solicitare a dreptului:

-prezentarea în copie a documentelor justificative fără a mai fi necesară legalizarea acestora, ci doar confruntarea cu originalul documentelor, la depunerea acestora. Astfel, se elimină cheltuiala suplimentară pentru legalizarea documentelor;

– în cazul copiilor născuți în străinătate certificatul sau extrasul de naștere, după caz, se solicita în traducere autorizată nu și prin legalizare în condițiile legii;

– în situațiile în care acest lucru este posibil, primăria va transmite agenției pentru plăți și inspecție socială documentele de solicitare a dreptului și în format electronic (scanate) pentru a se putea prelucra operativ la nivelul agențiilor pentru plăți și inspecție socială;

– se introduce posibilitatea de certificare a cererii de către primar sau persoana desemnată de acesta, prin semnătură electronică, acolo unde acest lucru este posibil, asigurând mai multă rapiditate în analiza administrativă a documentelor depuse, față de reglementarea actuală care prevede doar certificarea prin semnătură și ștampilă;

– se simplifică solicitarea unui nou drept în cazurile de suprapunere a drepturilor pentru copii născuți în perioada de concediu, prin depunerea cererii și prezentarea numai a documentelor suplimentare care atestă noua situație, respectiv certificatul de naștere al următorului copil sau actele care atestă situația juridică a acestuia față de solicitant, precum și, dacă este cazul, actele care atestă realizarea de venituri în cazul în care părintele înainte de nașterea acestuia din urmă copil a realizat activități aducătoare de venituri supuse impozitului;

– specificarea în cuprinsul formularului de cerere a faptului că. în cazul în care drepturile de alocaţie de stat pentru copii se solicită în acelaşi timp cu dreptul de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv de stimulent de inserţie, solicitarea drepturilor se face prin completarea în același formular a datelor pentru obținerea drepturilor;

– disponibilitatea formularelor necesare acordării drepturilor pe site-urile ministerului, ANPIS, AJPIS, primării;

– sunt incluse prevederi care dau posibilitatea, pentru viitor, de a se solicita documente doveditoare on-line, pe baza semnăturii electronice extinse.

Concomitent, Ministerul Muncii promovează un Ordin al ministrului ce conține precizări privind MODALITATEA DE RELUARE SAU PRELUNGIRE A DREPTURILOR DE CONCEDIU SAU STIMULENT DE INSERȚIE, PRECUM ȘI DE RECALCULARE A CUANTUMULUI DREPTURILOR AFLATE ÎN PLATĂ, potrivit noilor reglementări adoptate de Parlament.

ESTE VORBA DESPRE PERSOANELE CARE AU OPTAT PENTRU CONCEDIUL PENTRU CREȘTEREA COPILULUI PÂNĂ LA 1 AN ȘI SE AFLĂ ÎN PLATA INDEMNIZAȚIEI AFERENTE ACESTUIA, SAU ÎN STIMULENTUL DE INSERȚIE ORI ÎN CONCEDIUL FĂRĂ PLATĂ PÂNĂ LA ÎMPLINIREA DE CĂTRE COPIL A VÂRSTEI DE 2 ANI.

Ordinul de ministru vizează, în principal, următoarele aspecte:

– acordarea din oficiu a majorărilor de cuantumuri prevăzute de lege, pe baza documentelor care au determinat acordarea dreptului inițial;

-prelungirea din oficiu a perioadei de acordare a stimulentului de inserție, pentru persoanele care la data intrării în vigoare a Legii nr.66/2016 se află în plata acestui drept și care nu solicită prelungirea sau, după caz, reluarea drepturilor de indemnizație pentru creșterea copilului;

– prelungirea/reluarea concediului pentru creșterea copilului și a indemnizației pentru persoanele care au optat, în baza reglementărilor anterioare, pentru concediul pentru creșterea copilului până la 1 an, pe bază de cerere și adeverință eliberată de angajator care să ateste perioada pentru care se suspendă raporturile de muncă sau de serviciu;

– reglementarea situației persoanelor aflate în imposibilitatea de prelungire ori reluare a concediului din cauza desființării angajatorului sau a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, prin posibilitatea de a solicita adeverința eliberată de inspectoratele teritoriale de muncă sau de angajatorul cu care a avut încheiate raporturile de muncă sau de serviciu, ori agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, prin care se atestă faptul că persoana nu se află în raport de muncă sau de serviciu cu acel angajator și nici cu un alt angajator;

– pentru a nu se îngreuna procesul de solicitare a reluării/prelungirii dreptului la indemnizație pentru creșterea copilului se reglementează ca posibilități de transmitere a cererii și documentului/documentelor doveditoare:

o   prin prezentare directă la sediul agenției teritoriale;

o   prin serviciile poștale  sau de curierat, în plic închis, la adresa agenției teritoriale, cu specificația ” prelungire/reluare drepturi ICC”;

o   prin transmitere în format electronic, scanat, la adresele de mail comunicate de agențiile teritoriale.

 

53 Raspunsuri la “UPDATE: MAMELE VOR BENEFICIA DE 2 ANI DE CONCEDIU ȘI DE INDEMNIZAȚIE MĂRITĂ. ACUM E CLAR, SUNT BANI ȘI SE APLICĂ DE LA 1 IULIE 2016”

 1. Din punctul meu de vedere am vazut mai mult gravide ca deobicei. Masura si sper sa se dovedeasca si statistic ne face sa visam la cele 300 de mii de copiii romani in 1990.
  Daca modelul nostru este similar cu cel francez(plus pentru cel francez) vom avea rezultate notabile.

 2. Elena says:

  Felicitati, dna Pocoara. Un real succes tot efortul depus de dvs. Va multumim neconditionat.

  In masura in care timpul va permite, va rog sa imi raspundeti la situatia mea:
  – am nascut in 2015, 26 iulie-
  – optiunea a fost de un an pentru a beneficia de cea mai buna varianta financiara-
  – pe noua lege, o dna care primeste dosaree de indemnizatie m a asigurat ca pot sa beneficiez de preungire CIC intrucat la data de 01 iul voi fi in plata stimulentului de insertie. Mi am reluat acrivitatea pe data de 25 iunie. Dna in cauza mi a precizat in schimb ca eu nu pot beneficia de noua lege de la 01 iulie ci de la data de 26 iulie anul curent, atunci cand bebe implineste un an. Asa presupun normele in astfel de situatie? De ce nu pot beneficia de la 01 iulie?
  – o alta speta este legata de un nou copil care urmeaza sa apara in dec 2016. Daca mi se aplica legea de la 1 iul, in ce masura ma afecteaza aceste 6 zile lucrate din iunie, atunci cand mi se va calcula indemnizatia pentru bebe 2? Mi se ia in considerare indemnizatia bebe1 pentru calcul indemnizatie bebe2 sau veniturile pe care le am abut inainte de bebe1 intrucat voi intra din CIC in CIC?
  E mai avantajos ca aceste 6 zile din iunie sa fie fara plata sau concediu medical?

  Multumesc anticipat!

 3. Andreea N says:

  Va felicit, aveți respectul meu! Va rog sa continuați pe aceasta linie, a proiectelor concrete care sa faca lumina, sa aducă echitate si sa ne motiveze, sa creeze un mediu stabil, prosper pentru cetățenii acestei minunate tari, Romania! Sunteți generația noua de politician care face diferența! Cu responsabilitate, cu demnitate si suflet! Si asta se vede!

 4. Este provocarea mea. Sper sa avem rezultate cu aceasta lege! Este mare nevoie!

 5. Multumesc!

 6. – Potrivit legii, puteti depune dosarul de intoarcere in CIC de la 1 iulie.
  – Depinde ce venituri aveti. Cele 6 zile vor fi luate in calcul pt noua indemnizatie. Dvs stiti daca va e mai bine sa mergeti la serviciu sau sa va luati cateva zile de concediu.

 7. jeni says:

  Buna ziua,
  Dar pentru copiii care au implinit 2 ani in ianuarie si au iesit din plata stimulentului de insertie de ce nu se aplica legea pana la implinirea celor 3 ani.
  Nu credeti ca este discriminare?

 8. Cristina C. says:

  Bunaziua, mamicile care au nascut gemeni au vreun beneficiu suplimentar prin aplicarea acestei legi? Multumesc!

 9. Da. Suplimentul pt al doilea copil creste de la 600 la 1065 lei.

 10. Daca ati luat stimulent, exista ceva sanse sa primiti, dupa 1 iulie, pana face copilul 3 ani. Trebuie vazut cum va aplica Guvernul legea aici. Daca nu ati luat deloc, nu veti primi nici dupa 1 iulie.

 11. Denisa says:

  Buna seara . Daca bebelul meu în octombrie împlinește 2 ani se aplică legea de la 1 iulie și la noi?

 12. jeni says:

  Din pacate, legea spune clar, ca vor continua sa beneficieze de stimulent doar cei aflati in plata. M-am interesat si raspunsul a fost un raspicat NU. 🙁

 13. Nu inteleg de ce lumea nu citeste pur si simplu legea, macar pentru simplu fapt de a vede si a crede!

 14. giani says:

  Buna ziua,
  Va rog rog sa imi spuneti, ref la revenirea in campul muncii cu 60 z inainte de a impli copilul 2 ani. Este cu 60 z sau 90 z ( se ia in calcul luna tatalui)? Tatal nu va sta in co in luna respectiva, deci nu vom lua indemniz
  Va multumesc

 15. Stefania says:

  Buna ziua! Pentru a beneficia de stimulent pana la 3 ani, sunt valabile doar cele 60 de zile inainte sa faca 2 ani sau se ia in calcul si luna destinata tatalui, deci 90 zile?

 16. Adriana says:

  Buna ziua! Am tot cautat in lege si norme, prevederea e ca mama (parintele care a beneficiat de CIC) sa se intoarca la serviciu cu minim 60 de zile inainte sa implineasca copilul doi ani, asta incluzand si luna la care are dreptul celalalt parinte. Daca scrie asa clar ca include luna respectiva, de ce sunt persoane care afirma ca trebuie sa se intoarca cu 90 de zile, nu 60? Atunci ar prevede 60 de zile pana la incheierea perioadei de CIC, nu de implinirea a varstei de doi ani a copilului, nu? Va rog mult sa imi spuneti cum e corect, eu ma intorc de la 1 iulie sa am 60 de zile…

 17. Mihaela says:

  Bună ziua, felicitări pentru acest proiect dus la capăt cu succes !!!
  Am o fetiță de 7 lunii si sunt in concediu pentru creșterea copilului. Pot beneficia de noua lege?
  Unde ma pot adresa ?
  Vă mulțumesc! si încă o dată felicitări!!!!

 18. Mihaela says:

  Bună ziua! Felicitări pentru acest proiect dus la final cu succes !!!
  Am o fetiță de 7 luni, pot beneficia de noua lege?
  Unde ma pot adresa ?
  Vă mulțumesc!

 19. Cristina says:

  Buna ziua. Am o intrebare. Primesc o indemnizatie de 600 lei darorita faptului ca am fost eleva/studenta ultimele 12 luni ininte sa se nasca copilul. In prezent el are 9luni. Se aplica vreo marire si in cazul meu? Dt fiind faptul, inca sunt studenta. Multumesc de raspuns.😧😊😉

 20. ionela says:

  Bună ziua …Am o fetiță de 1an și 10luni și beneficiez de stimulentul de inserție. Intrebarea mea este dacă cu noua lege de la 1iulie pot beneficia de acest stimulent de inserție până la împlinirea vârstei de 3ani și dacă pot beneficia ce acte trebuie să depun la Primărie sau beneficiez în continuare de acest stimulent până la împlinirea vârstei fetiței de 3ani .

 21. gheorgheionelamariana says:

  buna ziua …eu am stimulent pentru fetita mea ,aceasta lege ma face sa beneficiez in continuare inca un an de acest stimulent automat sau trebuie sa mai depun vreo cerere pentru prelungirea lui ?

 22. Alina Ivan says:

  Buna ziua, felicitari pentru initiativa.

  Va rog frumos, ati putea sa-mi spuneti daca pot beneficia de stimulentul de insertie pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, in conditiile in care copilul meu a implinit 2 ani in Decembrie 2016 si am beneficiat de stimuletul de insertie pana la acea data.
  Este posibil sa beneficiez de acest stimulent pe perioada ramasa pana la implinirea varstei de 3 ani?
  Nici legea si nici normele metodologice de aplicare nu sunt clare privind aceasta situatie.

  Multumesc.

 23. Turiga says:

  Daca baiatul meu are 1 an beneficiez si eu de marire,eu iau 2 ani indemnizatie.

 24. Vali says:

  Bună ziua!
  Am o nelămurire legata de valoarea stimulentului de inserție. În condițiile în care indemnizația este de 2000 lei, valoarea stimulentului va fi 532 sau 50% din acești 2000, adică 1000 lei?

 25. Reka says:

  EU am optat pentru 2 ani,in iunie (2016) au implinit gemenii 1 an. Trebuie sa predau ceva cerere,sau se ba recalcula din oficiu?Multumesc pentru raspuns!

 26. Kinga says:

  Buna ziua! Va felicit, pentru aceasta noua lege! Am si eu o nelamurire. Ce se intampla cu luna 24, care era obligatoriu sa i-a tati? Mai este obligatoriu, sau ramane pentru mame? Multumesc

 27. Alexandra says:

  Buna ziua ma bucur pentru cei care vor beneficia de aceste modificari legislative, dar nu cred ca este corect pentru cei care de ex noi am beneficiat de stimulentul de insertie pana in luna iunie si legea se aplica doar din iulie pana la varsta de 3 ani! Este o discriminare pentru noi ca nu putem beneficia de modificari inca un an!!! Totusi sa nu uitam traim in Romania! Legiile sunt facute in aprilie cu data intrarii in vigoare iulie!

 28. Vali says:

  Bună ziua?!
  Am o nelămurire legata de valoarea stimulentului de inserție. În condițiile în care indemnizația este de 2000 lei, valoarea stimulentului va fi de 532 lei sau jumătate din indemnizația primită, adică 1000 lei?
  Vă mulțumesc!

 29. Stabilirea stimulentului de inserție la 50% din indemnizația minimă, respectiv de la 500 lei la 532 lei (1.063 indemnizația minimă);

 30. Acele prevederi sunt in vigoare, deci este luna tatalui.
  Si mai multe informatii, si mai multe spete – http://taticool.eu/raspunsurile-min-muncii-la-exceptiile-privind-legea-cic/

 31. Da sunteti beneficiara acestei legi.

 32. Imi pare rau dar cred ca ati iesit de sub incidenta acestei legi. 🙁
  Pentru persoanele ai căror copii au împlinit vârsta de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap înainte de 1 iulie 2016, nu sunt aplicabile prevederile OUG nr.111/2010 cu modificările aduse prin Legea nr.66/2016. . Deci nu pot solicita niciun drept prevăzut de OUG nr.111/2010.

 33. Perioada în care persoana urmează cursurile învățământului preuniversitar/universitar/de master/de doctorat/postuniversitar este perioadă asimilată pentru constituirea eligibilității pentru acordarea ICC . Perioada de acordare a CIC și ICC este aceeași pentru toți beneficiarii: până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap.
  Indemnizatia minima conform noii legi este de 1.063 lei.

 34. Părintele trebuie să se întoarcă la activitatea profesională cu cel puțin 60 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap. Cele 60 zile includ și ”luna celuilalt părinte”, în această lună neacordându-se stimulent. Cele 60 de zile se referă la ultimele 2 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap. Acestea nu pot fi constituite fracționat cumulând perioade anterioare în care persoana s-a întors la activitatea profesională.

  Nu este obligatorie efectuarea ”lunii celuilalt părinte”, dacă părintele care beneficiază de concediu se întoarce la activitatea profesională cu 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap.
  Acesta este raspunsul Ministerului, obtinut de http://taticool.eu/raspunsurile-min-muncii-la-exceptiile-privind-legea-cic/

 35. Părintele trebuie să se întoarcă la activitatea profesională cu cel puțin 60 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap. Cele 60 zile includ și ”luna celuilalt părinte”, în această lună neacordându-se stimulent. Cele 60 de zile se referă la ultimele 2 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap. Acestea nu pot fi constituite fracționat cumulând perioade anterioare în care persoana s-a întors la activitatea profesională.

  Nu este obligatorie efectuarea ”lunii celuilalt părinte”, dacă părintele care beneficiază de concediu se întoarce la activitatea profesională cu 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap.
  Acesta este raspunsul Ministerului, obtinut de http://taticool.eu/raspunsurile-min-muncii-la-exceptiile-privind-legea-cic/

 36. Părintele trebuie să se întoarcă la activitatea profesională cu cel puțin 60 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap. Cele 60 zile includ și ”luna celuilalt părinte”, în această lună neacordându-se stimulent. Cele 60 de zile se referă la ultimele 2 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap. Acestea nu pot fi constituite fracționat cumulând perioade anterioare în care persoana s-a întors la activitatea profesională.

  Nu este obligatorie efectuarea ”lunii celuilalt părinte”, dacă părintele care beneficiază de concediu se întoarce la activitatea profesională cu 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap.
  Acesta este raspunsul Ministerului, obtinut de http://taticool.eu/raspunsurile-min-muncii-la-exceptiile-privind-legea-cic/

 37. Mihaela says:

  Buna ziua.felicitari in primul rand.,Am o nelamurire.Eu sunt in concediu de crestere pana in febr 2017.at copilul face 2 anisori. …treb sa depun vreo cerere ca sa beneficiez de marire?

 38. Vali says:

  Adică este 532 lei, indiferent de indemnizația primită în cei 2 ani?

 39. cristina says:

  Buna seara. Multumesc de raspund si pt ca mi.ati dat o veste buna. NU aveam nicio speranta avand in vedere statutul de studenta, dar cu toate astea. Trebuie sa duc ceva la dosar? Sa i.au ceva de undeva? Sau marirea se aplica automat fara “hartoage” in plus aduse de mine in lunile ce vor urma.

 40. Ruxandra says:

  Buna ziua. Vă felicit pentru această lege si va rog sa ma ajutați cu răspunsul la 2 întrebări :
  1. Sunt in CIC cu primul copil, împlinește 2 ani in martie 2017, intre timp am rămas din nou însărcinată și voi naște in luna noiembrie. Deci se vor suprapune cele doua concedii. In acest caz, voi primi indemnizatia pentru primul copil pana împlinește el 2 ani si încă 532 lei, stimulentul de inserție, corect?
  2. Dacă cele 2 concedii se suprapun, mai rămâne valabila luna tatalui in cazul primului copil? Sau avand in vedere ca intru in concedii consecutive, tatăl nu isi mai poate lua si el o luna de concediu, ramanandu-i doar ultima luna cand va împlini al doilea copil 2 ani?
  Mulțumesc

 41. 1. Veti primi indemnizatia pt primul copil pana cand acesta implineste 2 ani. Pe perioada de suprapunere, aveti un bonus. Dupa cei doi ani, intrati doar pe indemnizatie pt al doilea copil.
  2. Cum va spuneam la punctul 1, se respecta toate drepturile si obligatiile pana se termina CIC-ul pt primul copil, inclusiv luna tatalui. Dupa ce expira CIC-ul 1, intrati pe aceleasi prevederi pt CIC 2. Deci are 2 luni tatal.

 42. E automata.

 43. Elena says:

  Buna ziua,

  Acum ca “munca si perseverenta dvs a dat roade” si legea 66/2016 pe care ati promovat-o a intrat in vigoare de la 1.07.2016, se cunosc si primele cifre despre beneficiari si impactul bugetar pe luna Iulie.

  1. estimarea bugetara a fost de 50 mil RON si a fost depasita cu 20 mil RON.
  2. 242 de parinti au consumat impreuna 1/3 din bugetul de 70 mil RON.
  3. In medie fiecare consuma brut 96000 RON/luna si va continua sa consume de la buget aceasta suma timp de 24 luni.
  4. In luna August datele nu sunt inca publice insa a aparut un parinte care are de primit net 159084 RON/luna. Acest venit este calculat perfect legal conform legii promovate de dumnevoastra. In total acest parinte va primi peste 4 mil de RON incluzand si taxele pe care statul i le va plati timp de 24 de luni. Taxele si impozitele platite de dansul pentru a beneficia de aceasta suma se situeaza sub suma de 800.000 de RON.

  Intrebarile mele sunt:
  1. Care este pozitia dvs fata de aceasta situatie?
  2. Sunteti de acord cu o plafonare a indemnizatiei?
  3. Stiati ca nu mai exista nicio tara in lume care nu are plafonata aceasta indemnizatie si o acorda pe o perioada atat de lunga (2 ani)? De ex, in Suedia este plafonata la 2900 euro/luna.

  Va multumesc.

Raspunde