Cristina-Ancuța POCORA

nevoia de echilibru intre viata de familie si viata profesionala

09 November 2009 ·

În perioada 02–06 noiembrie a.c., activitatea deputaţilor europeni s-a desfăşurat în cadrul comisiilor parlamentare de specialitate, la Bruxelles. Comisiile au adoptat o serie de proiecte de rezolutii. sinteza-saptamanii-europene Va prezit aici agenda in ceea ce priveste egalitatea de sanse. Sunt aici o serie de lucruri concrete care ar putea imbunatati si situatia femeilor din Romania. Ma gandesc sa mergem in pas cu ei. Ce parere aveti?

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen

 Deputaţii europeni sprijină Cadrul de acţiune al partenerilor sociali privind egalitatea de gen din anul 2005 în care echilibrul dintre viaţa profesională şi cea de familie este considerat un domeniu prioritar. Totodată, aceştia consideră că Parlamentul, Comisia Europeană şi Consiliul ar trebui să adopte măsuri asemănătoare cât mai rapid şi recunosc că trebuie adoptat un ansamblu de politici mixte care să ia în considerare aspectele legate de concediul pentru creşterea copilului şi care să încurajeze bărbaţii să împartă în mod egal responsabilităţile familiale.

În propunerea de rezoluţie se precizează că ar trebui abordate o serie de aspecte precum:

1.1 introducerea la nivelul UE a unui drept la concediu de paternitate (adică o perioadă de concediu pentru taţi la naşterea copilului sau la adoptarea unui copil. Această perioadă de concediu ar permite taţilor să relaţioneze strâns cu copilul de la început şi, de asemenea, ar încuraja bărbaţii şi femeile să-şi asume în mod egal responsabilităţile legate de îngrijirea copilului);

1.2 introducerea unor norme specifice în baza dreptului la concediu pentru adopţie cum ar fi durata, drepturile băneşti şi (ne)transferabilitatea conce-diului pentru adopţie;

1.3 prevederea unui concediu parental, netransferabil, de patru luni încheiate (în această privinţă, femeile se pot afla în situaţia de a se retrage de pe piaţa muncii pentru o perioadă de şapte luni, în timp ce pentru bărbaţi, dacă îşi iau acest concediu, perioada este de o lună);

1.4 introducerea unui drept la concediu filial pentru părinţii în vârstă şi/sau alte persoane dependente cum ar fi un membru de familie care suferă de o dizabilitate sau de o boală terminală. Odată cu îmbătrânirea populaţiei şi cu scăderea ratei natalităţii, astfel de măsuri ar putea sprijini femeile şi bărbaţii care îngrijesc persoane dependente mai în vârstă şi ar face mai uşoară combinarea obligaţiilor părinteşti cu viaţa profesională;  

1.5 reglementarea la nivelul UE a aspectelor financiare pentru asigurarea luării unui concediu atât de către bărbaţi cât şi de către femei şi pentru a se evita impactul disproporţionat asupra gospodăriilor cu un singur venit sau cu copii care suferă de dizabilităţi;

1.6 creşterea vârstei copilului pentru care se poate lua concediul parental (adică până la vârsta de opt ani, cum este prevăzut în Directiva 96/34/CE). Este importantă însă acoperirea întregii copilării/adolescenţe. În cazul copiilor cu nevoi speciale sau dizabilităţi, aces-tea nu pot fi depistate în primii ani şi pot necesita o lungă îngrijire pe parcur-sul copilăriei/adolescenţei.

Deputaţii salută includerea în acordul partenerilor sociali şi a măsurilor privind concediul parental a lucrătorilor angajaţi cu normă redusă, a celor cu contracte determinate şi a lucrătorilor temporari.

 

2. Membrii comisiei au adoptat propunerea de rezoluţie privind Eliminarea violenţei împotriva femeilor.

Deputaţii europeni consideră că violenţa bărbaţilor împotriva femeilor nu este doar o problemă de sănătate, ci şi o problemă de inegalitate între femei şi bărbaţi şi o încălcare a drepturilor omului (dreptul la viaţă, dreptul la siguranţă, dreptul la demnitate şi dreptul la integritate fizică şi mentală). De asemenea, violenţa bărbaţilor împotriva femeilor este considerată a fi un obstacol în calea participării femeilor la activităţile sociale şi la piaţa muncii, care poate duce la marginalizarea şi sărăcia femeilor.

În rezoluţie, deputaţii solicită statelor membre ale UE: să îmbunătăţească legislaţia şi politicile naţionale în domeniu; să dezvolte programe de sensibilizare şi de informare a opiniei publice cu privire la această problemă; să recunoască faptul că violenţa sexuală în rândul cuplurilor căsătorite constituie o infracţiune; să sancţioneze violul comis în sânul cuplului căsătorit drept infracţiune; să nu accepte nicio referire la practicile culturale sau la tradiţii ca circumstanţe atenuante în cazurile de violenţă împotriva femeilor, cazurile de crime de onoare sau de mutilare genitală a femeilor.

Comisiei Europene i se solicită: să prezinte Consiliului un plan de politici mai coerent la nivelul UE privind violenţa împotriva femeilor, în conformitate cu Foaia de parcurs a CE privind egalitatea între femei şi bărbaţi; să declare un An european al eliminării violenţei împotriva femeilor, conform solicitărilor repetate ale Parlamentului.

1. Membrii comisiei au adoptat propunerea de rezoluţie privind egalitatea de gen în echilibrarea drepturilor şi a responsabilităţilor profesionale cu drepturile şi res-ponsabilităţile familiale.

Un Raspuns la “nevoia de echilibru intre viata de familie si viata profesionala”

  1. Iar vom fi aratati cu degetul pentru ca violenta in familia romaneasca este o realitate. Dar este si asta un inceput…

Raspunde