Cristina-Ancuța POCORA

O naţiune fără vârstnici înseamnă o naţiune fără repere, fără trecut şi fără viitor!

01 October 2013 ·

D E C L A R A Ţ I E  POLITICA

1 octombrie – Ziua internaţională a persoanelor vârstnice

 

În februarie 1991, Organizaţia Naţiunilor Unite consacra ziua de 1 octombrie ca zi internaţională a persoanelor în vârstă, iar câteva luni mai târziu, pe 16 decembrie 1991, Adunarea Generală a ONU adopta rezoluţia 46/91 cu titlul “Principiile Naţiunilor Unite pentru persoanele în vârstă destinate a le permite să trăiască mai bine în anii câştigaţi”. Aceste principii consacră dreptul persoanelor vârstnice la hrană, condiţii de locuit şi îngrijire medicală, libertatea de a decide asupra vieţii personale şi profesionale, dreptul de a se exprima şi de a participa în activităţi sociale după pensionare, precum şi accesul la oportunităţi de învăţare adecvate vârstei.

În anul 2002, la Madrid, Adunarea Generală a ONU a adoptat Planul Internaţional de Acţiune privind imbătrânirea care stabileşte obiectivele prioritare şi angajamentele statelor membre cu privire la politicile destinate populaţiei vârstnice, în principal cele din domeniul protecţiei sociale, ocupării, sănătăţii şi participării persoanelor de vârsta a treia la toate aspectele economice, sociale, culturale şi politice ale societăţii. Anul trecut a fost proclamat ca An European al Îmbătrânirii Active şi Solidarităţii între Generaţii.

Avem datoria de a crea condiţiile favorabile îmbătrânirii active şi asigurării unui mod de viaţă autonom, prin asigurarea pensiilor, menţinerea lucrătorilor vârstnici pe piaţa muncii, acordarea unor servicii medicale, de îngrijire şi asistenţă socială echitabile şi de calitate, încurajarea învățării pe tot parcursul vieţii, sprijinirea implicării în activităţi de voluntariat, adaptarea locuinţelor la nevoile persoanelor vârstnice, crearea unui mediu de viaţă prietenos, facilitarea accesului la utilizarea tehnologiilor informatice.

Pe lângă responsabilitatea pe această zonă pe care le împart Ministerul Muncii Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi autorităţile locale, consider că trebuie susţinută şi dezvoltată activitatea ONG-urilor pentru furnizarea de servicii sociale.

Conștient de rolul important jucat de persoanele vârstnice în societatea românească și consecvent promisiunilor făcute în campania electorală, Partidul Național Liberal, ca partid de guvernare, urmăreşte respectarea angajamentelor luate în fața acestui segment social.

În acest sens, trebuie să amintesc câteva dintre măsurile luate în sprijinul pensionarilor de către Ministerul Muncii în mandatul ministrului Mariana Câmpeanu:

–       Majorarea pensiilor prin aplicarea noii valori a punctului de pensie

În anul 2013, valoarea punctului de pensie a fost majorată cu 4 puncte procentuale faţă de valoarea anterioară. Astfel, valoarea a crescut de la 732,8 lei la 762,1 lei. De această măsură au beneficiat de la începutul anului aproximativ 5,5 milioane de persoane.

–       Majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiţii deosebite de muncă după 1 aprilie 2001

Măsura, de care beneficiază aproximativ 31.700 de persoane, se aplică începând cu în ianuarie 2013, pe baza Legii 263/2010.

–       Restituirea sumelor reprezentând contribuţiile de asigurări sociale de sănătate

Pentru sumele reținute în perioada ianuarie – martie 2011, restituirea s-a realizat în intervalul iunie-august 2012, iar pentru sumele reținute în perioda aprilie 2011 – aprilie 2012, restituirea se face în intervalul septembrie 2012 – septembrie 2013. Fondurile au fost restituite în baza OUG 17/2012.

–       Acordarea tichetelor de călătorie pentru pensionari

Este o decizie adoptată la începutul anului care permite ca pensionarii, veteranii și văduvele de război să poată utiliza în continuare, până la 1 ianuarie 2015, același tip de documente de călătorie, respectiv taloanele speciale tipărite de Casa Națională de Pensii.

–       Revenirea pensiilor militare la cuantumul din decembrie 2010

Un obiectiv specific important care va fi pus în practică de la 1 octombrie este şi acela al revenirii pensiilor militare la cuantumul din decembrie 2010. Acesta se realizează printr-o lege pe care am inițiat-o și promovat-o în Parlament, alături de colegii liberali și social-democrați. Astăzi, pentru această categorie de pensionari care a servit drapelul ţării se face dreptate şi, de la 1 octombrie, legea va impune acordarea sumelor necesare pentru ca aceste pensii să revină la vechiul cuantum. Se protejează astfel dreptul fundamental la pensie al persoanelor afectate de procesul de recalculare și revizuire din 2010.

Totodată, este important să ne îndreptăm atenţia şi spre o altă problemă stringentă şi de actualitate a persoanelor vârstnice – reducerea vârstei standard de pensionare a persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare anului 2001 – şi să adoptăm o serie de măsuri menite să corecteze aceste aspecte cu caracter discriminatoriu.

Este obligaţia noastră, ca guvernanţi dar şi ca societate în ansamblu, să găsim mai multe soluţii concrete pentru ameliorarea condiţiilor de viaţă ale persoanelor vârstnice, prin prelungirea perioadei de viaţă activă. 1 octombrie este o zi specială nu doar pentru seniorii din întreaga lume, ci pentru noi toţi, cei carora ar trebui să le arătăm respect şi preţuire. Vă urez, cu această ocazie, multă sănătate, o viaţă mai bună şi să reuşim împreună să asigurăm coeziunea socială şi construcţia unei societăţi pentru toate vârstele.

Raspunde