Cristina-Ancuța POCORA

Pentru 25 noiembrie – „Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor”, Parlamentul adopta o noua lege impotriva violentei in familie

25 November 2011 ·

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au adoptat, în şedinţă comună, Raportul de admitere cu amendamente, asupra proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie. Cred că noi, parlamentarii, nu puteam avea o manifestare mai potrivită cu ocazia zilei  de 25 noiembrie – „Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor”, decât adoptarea unei legi care sa spună: STOP VIOLENŢEI ÎN FAMILIE! In saptamanile viitoare, raportul va fi supus votului plenului Camerei Deputatilor, unde sper, asa cum s-a intamplat si in comisii, legea va fi adoptata cu unanimitate de voturi.

Principalele modificări şi îmbunătăţiri aduse legii aflate în vigoare sunt următoarele:

clarificarea formelor de violenţă (incluzând şi definind violenţa verbală, psihologică, fizică, sexuală,  economică, socială şi spirituală);

            – definirea noţiunii de membru de familie care intră sub incidenţa prezentei legi;

            – prezentarea clară a drepturilor pe care le are victima violenţei în familie, inclusiv dreptul la protecţie socială, la servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare socială, precum şi la asistenţă medicală gratuită dar şi la consiliere şi asistenţă juridică gratuită în condiţiile legii;

–  includerea unor mijloace de drept civil, respectiv al Ordinului de protecţie, prin care se poate dispune, cu caracter provizoriu, una sau mai multe măsuri: evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, reintegrarea victimei şi după caz a copiilor în locuinţa familiei, obligarea agresorului de păstrare a unei distanţe minime determinate faţă de victimă, interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează sau le vizitează periodic, interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod cu victima;

– măsurile de protecţie şi de promovare a drepturilor victimelor violenţei în familie se aplică având în vedere principiul celerităţii: cererea pentru emiterea ordinului de protecţie este de competenţa  judecătoriei de pe raza teritorială în care îşi are domiciliul sau reşedinţa victima şi se judecă de urgenţă, în camera de consiliu, participarea procurorului fiind obligatorie; In caz de urgenţă deosebită, instanţa poate emite ordinul de protecţie chiar în aceeaşi zi; Judecata se face de urgenţă şi pronunţarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordinului se face în cel mult 48 de ore de la pronunţare; Hotărârea prin care se dispune ordinul de protecţie este supusă numai recursului, în termen de 3 zile de la pronunţare.

            – crearea cadrului intra şi interinstituţional pentru asigurarea reală a prevenirii şi combaterii violenţei în familie, precizând obligaţiile administraţiei publice locale la nivel central şi local în privinţa elaborării, implementării, monitorizării şi evaluării politicilor, programelor şi strategiilor în domeniul combaterii şi prevenirii violenţei în familie;

            – reglementează funcţionarea unităţilor pentru combaterea şi prevenirea violenţei în familie (incluzând aici adăposturile destinate victimelor, centrele de asistenţă destinate agresorilor şi centre de informare şi sensibilizare);

            – îmbunătăţirea sistemului de finanţare a acestui domeniu prin introducerea obligaţiei  de a prevedea în bugetul anual sume alocate programelor şi serviciilor specifice;

            – crearea cadrului pentru elaborarea unei metodologii privind sistemul de înregistrare, raportare si management a cazurilor de violenţă în familie;

          – înfiinţarea, la nivelul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), a echipei intersectoriale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, din care fac parte reprezentanţi ai poliţiei, jandarmeriei, direcţiei de sănătate publică, compartimentului violenţă în familie din cadrul (DGASPC), unităţilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, ONG urilor active în domeniu şi, eventual, ai serviciilor de probaţiune, unităţilor de medicină legală sau ai altor instituţii cu atribuţii in domeniu.

            În vederea implementării legii, urmează a fi elaborate şi supuse aprobării Guvernului: strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, inclusiv mecanismul intern de coordonare şi monitorizare a activităţilor întreprinse de instituţiile şi autorităţile implicate, precum şi metodologia privind sistemul de înregistrare, raportare şi management a cazurilor de violenţă în familie.

          Consider că, prin adoptarea acestor prevederi, cadrul legislativ românesc în materie face un pas important înainte în a asigura efectiv şi eficient protecţia victimelor violenţei în familie, a căror suferinţă a fost prea mult timp ignorată. De asemenea, consider că adoptarea în Comisii a acestui raport reprezintă câştigarea unei bătălii din războiul pe care cu toţii ar trebui să-l declaram violenţei în familie. Acest proiect de lege este rezultatul dezbaterilor pe care le-am initiat si care au asezat la acceasi masa parlamentari, reprezentanti ai ministerelor cu responsabilitati in problematica, ONG-uri si specialisti in domeniu.

5 Raspunsuri la “Pentru 25 noiembrie – „Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor”, Parlamentul adopta o noua lege impotriva violentei in familie”

  1. emilia says:

    Felicitari!

  2. Legea se adopta pe 25 noiembrie sau “in saptamanile viitoare”? Observ o contradictie intre titlu si continut.

  3. e adoptata in comisie. urmeaza votiul plenului.

  4. […] străbatem cea mai neagră perioadă din istoria postdecembristă a ţării, contrar aşteptărilor, economia Brăilei pare să se redreseze. […]

  5. Cineva îmi spunea că nu ştiu ce statistică spune că la fiecare 3 secunde există o violenţă asupra femeilor din România. Am făcut ceva socoteli şi am descoperit că anual toate româncele sunt bătute, destul de multe chiar de două ori.

    Acestea nu mai sunt violenţe, sunt acţiuni de teatru de război.

Raspunde