Cristina-Ancuța POCORA

PNL susţine abrogarea art. 276 din Codul Penal

30 October 2013 ·

Aşa cum anunţa în cursul săptămânii trecute, PNL depune astăzi o iniţiativă legislativă de abrogare a art. 276 din Legea nr. 286 / 2009 privind Codul Penal, pentru a elimina orice fel de suspiciune de îngrădire a libertăţii presei. Propunerea legislativă este susţinută de semnătura dlui Crin Antonescu, Preşedinte PNL şi Preşedinte al Senatului României, precum şi de majoritatea deputaţilor şi senatorilor liberali.

Partidul Naţional Liberal a respectat întotdeauna libertatea de exprimare, drept fundamental garantat de Constituţia României în art. 30 alin.(1), care prevede faptul că aceasta este inviolabilă, consacrând în același timp și interzicerea cenzurii de orice fel.

Prin urmare, consecvent valorilor liberale şi constant în acţiunile sale politice, PNL susţine abrogarea art. 276 din Codul Penal. Acest gest vine firesc şi în apărarea drepturilor constituţionale şi democratice de care trebuie să beneficieze orice cetăţean român, dreptul la expresie, la critică şi la observaţii fiind una dintre cele mai importante realizări ale societăţii româneşti după 1989.

Art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, având titlul marginal ”presiuni asupra justiţiei” incriminează fapta unei persoane care, pe durata unei proceduri judiciare în curs, face declaraţii publice nereale referitoare la săvârşirea, de către judecător sau de organele de urmărire penală, a unei infracţiuni sau a unei abateri disciplinare grave legate de instrumentarea respectivei cauze, în scopul de a le influenţa sau intimida. Sancţiunea care se poate aplica este închisoarea de la 3 luni la un an sau amenda.

 Potrivit acestui articol, declaraţiile oricărei persoane, cu atât mai mult cele apărute în mass-media, ar putea fi interpretate în orice moment ca fiind o presiune la adresa unui judecător sau a unui alt organ de urmărire penală. Acest fapt nu face decât să creeze posibilitatea pronunţării unor soluţii arbitrare, care să aducă atingere libertăţii de exprimare.

De asemenea, dispoziţia este de natură să îngrădească libertatea de exprimare, instituind sancţiuni pentru o serie de fapte care fac parte din demersurile jurnalistice uzuale.

 Acesta este unul dintre cele mai puternice motive pentru care PNL consideră că trebuie adoptată această iniţiativă legislativă, în alte condiţii putându-se crea premisele îngrădirii dreptului fundamental la liberă exprimare.

Rolul mass media este acela de a culege informaţii şi de a realiza cercetări în orice domeniu şi de a transmite ulterior aceste informaţii publicului. Potrivit Rezoluţiei nr.1003(1993) privind etica jurnalistului, difuzarea ştirilor trebuie să fie bazată pe adevăr, asigurată prin mijloace adecvate de verificare şi demonstrare şi pe imparţialitate în prezentare, descriere şi narare (art. 4).

Atâta vreme cât la nivel legislativ este deja reglementată obligaţia jurnaliştilor de a supune dezbaterii publice şi a transmite numai informaţii reale şi întemeiate, sancţiunea pentru încălcarea acesteia putând fi atrasă la momentul actual sub forma răspunderii civile delictuale, apare ca nejustificată şi fără sens apariţia unei incriminări în domeniul penal a aceleiaşi încălcări.

 Practic, în acest fel s-ar putea sancţiona de două ori aceeaşi faptă, lucru de neconceput potrivit principiului non bis in idem, conform căruia pentru aceeaşi faptă nu se poate aplica decât o singură sancţiune.

Astfel, având în vedere calitatea de principiu fundamental al oricărui stat democratic al libertăţii de exprimare, nu se justifică aplicarea sancţiunii închisorii pentru un delict de opinie.

În cazul în care o persoană face o afirmaţie nefondată cu privire la modul în care organele de urmărire penală sau judecătorii îşi îndeplinesc atribuţiile pe parcursul instrumentării cauzei, există la îndemâna judecătorului sau a organului de urmărire penală posibilitatea de a cere despăgubiri în temeiul răspunderii civile delictuale prevăzute de Codul civil.

 În plus, dispoziţiile art. 276 din Legea nr. 286/ 2009 privind Codul Penal au creat deja discuţii în mass-media şi în rândul opiniei publice, punând sub semnul incertitudinii sistemul judiciar şi modul de lucru al puterii legislative.

Mai mult decât atât trebuie subliniat că nicio putere a statului, fie ea şi cea judecătorească, nu trebuie să beneficieze de o protecţie suplimentară, dreptul la opinie, la liberă exprimare trebuind să fie garantat pentru toţi cetăţenii României.

***

iata textul proiectului de lege initiat de parlamentari ai grupurilor PNL din Camera Deputatilor si Senat:

Lege

pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege :

 Articolul 1 –În Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, art. 276 se abrogă.

Articolul 2 Prezenta lege va intra în vigoare la data prevăzută în Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal.

Raspunde