Cristina-Ancuța POCORA

Sa nu uitam ca astazi este Ziua Universală a Drepturilor Copilului!

20 November 2013 ·

 M-am luat astazi cu discutiile despre telefoane care nu au fost date si am ramas datoare sa marchez o zi importanta: Ziua Universală a Drepturilor Copilului (20 noiembrie).

 Mă numar printre aceia care consideră ca investițiile majore trebuie să meargă spre copii, spre susținerea acestora și a familiei, spre încurajarea natalității pentru că aici se regăsește cheia viitorului. În funcție de cum le gestionăm noi drumul acum, așa va arăta viitorul României.

Pentru a asigura un viitor copiilor noştri avem datoria de a asigura şi garanta aplicarea şi respectarea prevederilor legislative de către toţi cei responsabili de creşterea şi îngrijirea copiilor, fie că vorbim despre părinţi, comunitate locală sau instituţii ale statului.

Este vital să ne aplecăm asupra copiilor noştri: să schimbăm practicile incorecte de educare din societatea românească, să sprijinim adoptarea de politici publice noi, adaptate societăţii actuale şi care să poată răspunde nevoilor de dezvoltare şi sănătate mintală ale copiilor, să încurajăm implicarea societăţii civile şi a mediului privat pentru asumarea programelor de educare pozitivă a celor mici.

Priorităţi legislative în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2013 -2014

-Elaborarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc sau părăsiţi în unităţi sanitare/secţii/compartimente de specialitate obstetrică-ginecologie şi neonatologie/alte unităţi sanitare care oferă servicii medicale pentru copii

 -Elaborarea proiectului de Hotărâre de Guvern privind condiţiile care trebuie respectate de către organizator, precum şi de către părinţi în prestarea de către copii a activităţilor în domeniul cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling, procedura de acordare, retragere, suspendare a autorizaţiei, modelul autorizaţiei, precum şi condiţiile şi procedura de efectuare a monitorizării prestării acestor activităţi de către copii. 

 -Elaborarea procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, precum şi serviciile de care pot beneficia aceştia. 

 -Elaborarea metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială, precum şi modelul standard al documentelor elaborate de către acestea. 

 -Elaborarea Strategiei Naţionale pentru protecţia şi promovarea copilului 2014-2020

 -Elaborarea ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap.

 -Elaborarea setului unitar de instrumente de monitorizare, inclusiv a fişelor unice de înregistrare, raportare şi management al cazurilor de violenţă în familie şi violenţă asupra copilului.

 -Revizuire standarde minime de calitate.

 -Revizuire standarde de cost.

 

 Prin modificarea legii 272/2004 se formulează răspunsuri la realităţile de astăzi:

-Dacă vorbim de legea 272/2004, analiza cazuisticii şi a situaţiilor privind modul în care drepturile copilului sunt respectate şi promovate în România a condus la concluzia că, existenţa unui cadru legislativ coerent referitor la atribuţiile ce revin diverselor autorităţi sau instituţii din domeniu, sau specialiştilor care prin natura meseriei interacţionează cu copilul şi nevoile acestuia, nu şi-a dovedit eficienţa, în contextul în care îndeplinirea lor necorespunzătoare nu făcea obiectul niciunei sancţiuni.

-Prin modificarea legii în acest an de către Ministerul Muncii au fost introduse o serie de elemente noi care să stea la baza luării de către profesionişti a deciziilor cu privire la copil. Noua lege introduce o serie de măsuri asiguratorii şi garanţii menite să asigure punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti şi respectiv înapoierea copilului la locuinţa sa.

-Sunt introduse concepte noi: decizii importante cu privire la minor şi decizii zilnice sau curente care se iau de către părintele cu care copilul se află în acel moment.

-Sunt introduse noi reglementări referitoare la prestarea de către copii a unor activităţi din domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling.

-Sunt introduse prevederi noi menite să asigure o protecţie adecvată a copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. Scopul introducerii acestei măsuri a fost acela de a permite de o manieră clară şi transparentă monitorizarea la nivelul autorităţilor locale şi centrale a situaţiei exacte a numărului de copii rămaşi în ţară în îngrijirea unor rude sau persoane, după plecarea la muncă în străinătate a părinţilor.

-Sunt introduse prevederi noi referitoare la extinderea perioadei de monitorizare a evoluţiei dezvoltării copilului reintegrat în familie de la 3 luni la 6 luni.

-Sunt introduse o serie de prevederi mai clare privind condiţiile în care este permisă extinderea perioadei în care tinerii pot  beneficia de o măsură de protecţie specială, se acordă la cererea tânărului care îşi continuă studiile ”o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi”.

Raspunde